اتصل بنا مجانا: +86-21-58386189, 58386176

دست سمپاش 1 25 لیتر

استشارة المعدات

 • بازار بزرگ کشاورزی ایران - معرفی اصول کار با سمپاش های میکرونر

  28 جولای 2012 1- سمپاش پشت تراکتوری بوم دار مسافت طی شده در عرض کار سمپاش ضرب شده و سطح سمپاشی به دست می آید. مثال اگر با یک سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری که عرض کار آن 6 متر است طول 100 متر طی شود و محلول سمی عرض کار 35 متر و در هوای تقریباً آرام عرض کار بمنظور پوشش کامل 25 متر محاسبه شود.

  أعرف أكثر
 • مشخصات کلی سمپاش های میکرونر - مجتمع کشاورزی خوشه چین فارس

  25/1. وﻟﺘﻲ ﭘـﺲ از ﻫـﺮ ﺷـﺎرژ. 20-40. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﻤﭙﺎش، ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﻤﭙﺎش، ﺣﻤﺎﻳﻞ ﻣﺨﺰن و راﺑﻂ ﭘﻴﭻ دارﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﺰن ﭘﺸﺘﻲ اﺳﺖ دو ﺳﺮ ﺳﻤﭙﺎش را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ.

  أعرف أكثر
 • 1

  26 25 سمپاش زراعی 800 لیتری CICLONE T 800 با باک مخصوص شستشوی مخزن و دست ، بوم 10 متري با نازلهاي سوپاپ دار فرانسوی ،طرح شاسی جدید

  أعرف أكثر
 • سمپاش پشتی موتوری F-768 - ایران - All.biz

  حجم مخزن بنزین و دوغن - 0/9 لیتر مصرف هوا - 25/6 سی سی نسبت مخلوط سوخت - 25 1 ارتفاع عرض طول - 41 37 63 وزن - 9 کیلوگرم. عکس ها. سمپاش پشتی موتوری F-

  أعرف أكثر
 • مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

  تيمارهاي کودي عبارتند از 1- مصرف کود طبق عرف زارع 2- مصرف کود بر اساس آزمون خاک در عين اينکه در آبياري قطره اي 25 درصدآب کمتر از روش سطحي مصرف شده . غذايي و عملکردگياه از مصرف 220و ۱90 ميلي گرم در ليتر پتاسيم به دست آمد. . در مکزيک در محيط بدون سمپاشي و مبارزه بر عليه آفات و بيماري‌هاي رايج منطقه انجام شد.

  أعرف أكثر
 • دانشگاه گیلان تحقیقات آفات گیاهی 5 1 2015 05 22 پاسخ

  22 ژوئن 2015 سای‌هالوترین در کنترل Eurygaster integriceps Puton 13 25 fa علی محمدی پور بابک به طور کلی تا 20 روز بعد از سمپاشی فرمولاسیون جدید از حشره‌کش‌های دلتامترین در مقایسه با شاهد به مقدار 107 93/4 کنیدی در میلی لیتر کاهش یافت. مطابق با نتایج به دست آمده، طول بال جلو یک شاخص مناسب برای نظارت

  أعرف أكثر
 • درس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

  1 ا کتبر 2014 1/. 2. 3. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﺳﻤﭙﺎش. ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. -. ﻣﺨﺰن ﺳﻢ . ﭘﻴﺴﺘﻮن ﭘﻤﭗ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ در داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻼء اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺳﻢ را ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﻢ ﭘﺎش ﭘﺸﺘﻲ. 25. ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن. 8. ﺑﺎر. اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر در ﻣﺨﺰن. ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن. 10. ﺗﺎ. 15. ﻟﻴﺘﺮ.

  أعرف أكثر
 • گروه مخازن پلاستیکی افقی از 300 تا 10.000 لیتری - پارس سنتر

  25 352 مخزن عمودی 500 لیتری سه لایه با درپوش پیچی 32 110 78. 26 352/1 تانکر سمپاشی 500 لیتری 30 100 L90 68 خدمات/محصولات پالت پلاستیکی نو و کارکرده دست دوم پابکو، سبد پلاستیکی پابکو، بشکه پلاستیکی پابکو، مخزن

  أعرف أكثر
 • مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

  از قارچکش هاي فلوتريافول کاربندازيم در مقادير 75/0، 1، 25/ 1 و 5/ 1 ليتر در هکتار و پروپيکونازول به ميزان 1 ليتر در هکتار براي سمپاشي در مرحله رشدي .. گروه قرار گيرند، تا بتوان ضمن حفظ ارقام مهم و تجاري، از دست رفتن آنها جلوگيري نماييم.

  أعرف أكثر
 • روشهاي شيميايي مبارزه با حشرات

  ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ. ﻭﺍﺭﺩ. ﻧﺸﻮﺩ . •. ﺍﻳﻦ. ﻧﻮﻉ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ. ﺩﺭ. ﺣﻘﻴﻘﺖ. ﺣﺎﺻﻞ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. ﺩﺭ. ﺑﺪﻥ. ﺍﺳﺖ . •. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ. ﺩﺭ 25. ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺎﻭﻱ. 25. ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ. 100. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ. 1. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﻭﻱ. 25. /. ﮔﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ. •. ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ. •. ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﺳﻢ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ

  أعرف أكثر
 • بیماری سالک با گزش پشه خاکی - تبیان

  12 مارس 2013 1- سالک خشک یا نوع شهری در این نوع، ضایعه پوستی دارای ظاهری خشک بوده و تعداد زخم‌ها زیاد و وسیع بوده و بیشتر در دست و پا دیده می‌شود. های 5 میلی لیتری و تزریق 1 تا 2 میلی لیتر در داخل ضایعه، یک بار در هفته، به سمپاشی با توجه به عوارض زیست محیطی سم و تاثیر کم آن در کنترل 1394/02/25 - 00 43.

  أعرف أكثر
 • سمپا ش 20 لیتری فارمیت - تبلیغات اینترنتی

  سمپاش 20 لیتری سمپاش فارمیت سمپاش سمپاش 100 لیتری سمپاش استیل کره ای سمپاش استیل سمپاش اشتیل سمپاش 50 لیتری سمپاش 25 لیتری سمپاش 10 و دست اول با ضمانت و لوازم یدکی) انواع سمپاشهای فر غونی و رنبه ای با موتور. پلی اتیلن قطور سایز 9 لانس فلزی درجه 1 چند نازله (نازل مخصوص باغات زراعت .

  أعرف أكثر
 • ارزيابی فنی سمپا ش های رايج مورد استفاده در مزارع گندم وتعيين روشها

  بين روشهای سمپاشی از نظر ميزان محلول مصرفی در هکتار در سطح 5 و 1 اختلاف ،سمپاشي ضرورت داشته باشد دست كم بايد نهايت دقت را معمول داش ت كه سمپاشي به روش . برای بهبود نفوذ سم در اين سمپاشها و رسيدن به حجم سمپاشی در حدود 25 ليتر در

  أعرف أكثر
 • نحوه کاشت - علمی و آموزشی

  سولفات آهن به میزان 25 کیلوگرم در هکتار البته بهترین روش استفاده از سولفات . سمپاش پشتی با عرض کار 5/1 متر به میزان 300 لیتر محلول در هر هکتار با وسعت نیمه سخت یا سخت میباشد و هنگام پیچیدن ساقه به دور دست ساقه ها شکسته میشوند .

  أعرف أكثر
 • فروش انواع سمپاش کشاورزی - istgah.com - کشاورزی - ایستگاه

  فروش انواع سمپاش پشت تراکتوری0 لیتری با مخازن پلی اتیلن یا گالوانیزه با بوم و پرکن و تازه‌های صنعت کشاورزی ( صفحه 1 از 170 ).

  أعرف أكثر
 • زداها

  درتماس با مواد مختلف مانند صابون و پاک کننده ها و چرک و کثافت اثرش را از دست ندهد. هر مخزن ده لیتری یک سمپاش برای گندزدایی 150 متر مربع از سطح کف اتاق ها و . 5/0 . 5/2 . HIV/HBV. 5/0 . 25/0 . BVDY. 5/0 . Rotavirus. 5/0 . FCV. 1 .

  أعرف أكثر
 • شركت خدمات مهندسی نويد آسايش يزد

  شركت سمپاشي نويد آسايش يزد با کادری مجرب و تجربه عملی آمادگی خود را جهت همکاری با تمام اماکن و مجتمع های مسکونی، 25. اسپري 70 ميلي ليتر اف 2. ضدعفوني دست. 22 500. 22. ضد عفوني دست ژل يک ليتري بطري 250 سي سي دي 1 دهانشويه.

  أعرف أكثر
 • کشاورزی آینده در دست ماست به امید حق

  16 نوامبر 2014 1- هینوزان 1 لیتر در هکتار (در مرحله بلاست برگی) .. 25 درصد را مي‌توان در 7 تا 8 لیتر آب محلول کرده و با سمپاشی پشتی موتوری (اتومایزر) محلول

  أعرف أكثر
 • پمپ سمپاش لوشانگ - ایران تجارت

  فروشگاه و نمایشگاه کشاورزی ساختمانی ماندگار وارد iran-tejarat.com سمپاش فرغونی. وارد کننده و نمایندگی فروش سمپاش پشتی موتوری 25 لیتری میتسویا پمپ سمپاش رینهوپاور سنگاپور 35 صفحه 1 از 1سمپاش فرغونی . فروش سوله دست دوم

  أعرف أكثر
 • موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی

  عملیات سمپاشی زمانی اجرا شد که اکثر تخم ها تفریخ و لاروهای جوان شروع به تغذیه با نام فلینت (تری فلوکسی استروبین® WG 50 ) 25/0 در هزار، قارچ کش رورال 5/0 و 75/0 لیتر در هکتار، فیپرونیل هگزافلومورون (EC 5 )، به میزان 1 لیتر در در هر هکتار، بیشترین میزان محصول در بین تیمارهای آزمایشی را به دست آورده است.

  أعرف أكثر
 • فهرست کامل سموم مجاز کشور - گیاهپزشک جوان

  cc 20 cc 250 روغن در 100 لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی علیه کنه زنگ مرکبات .. 3-مقدار مصرف 25/1 لیتر در هکتار علیه عسلک پنبه .. می شود حشره با از دست دادن آب بدن از بین برود ، لذا باید محصولات بطور یکنواخت و با رطوبت کمتر از 12

  أعرف أكثر
 • فروش سمپاش قیمت 60000 تومان - رضا عسکریان وب دیوار - ۱۳۹۴/۳/۲۳

  1. امتیاز. ثبت آگهی رایگان در وبدیوار. پیام پلیس فتا لطفا پیش از انجام معامله و . موتوری 25 لیتری میتسویا پمپ سمپاش رینهوپاور سنگاپور 35 بار 22 لیتر در دقیقه فروش سمپاش 20 لیتری هاردی دانمارک مخزن پلی اتیلن ضد اسید پمپ پلی

  أعرف أكثر
 • طارم گیاهپزشک

  7 نوامبر 2013 1- ابتدا مقدار1/25 تا 2 کیلوگرم سود را در 100 لیتر آب بصورت محلول مسافت طی شده در عرض کار سمپاش ضرب شده و سطح سمپاشی به دست می آید.

  أعرف أكثر
 • بهمن 1390 - مهندسی بهداشت محیط درهزاره سوم

  در بیماران با دهیدراسیون شدید (که بیش از ۱۰٪ آب از دست داده‌اند؛ درای چشم‌های کاملاً .. سطوح داخلی و خارجی و اطراف مناطق نگهداری دام و حیوانات ، سمپاشی مناطق جمع آوری و دفن زباله پریمفوس متیل 2-1 گرم در متر مربع ، پرمترین05/0-025/0 گرم متر مربع فنیتون ، مالاتیون ، پریمفوس متیل به میزان 5/2 تا 25 گرم ماده موثر در لیتر بر

  أعرف أكثر
 • سموم ومواد گندزدا - دانشگاه علوم پزشكي زنجان - معاونت بهداشت

  17 نوامبر 2013 هماکنون سموم فوق را در کنترل ناقلين مالاريا به صورت های سمپاشی 1 - مقاومت به سموم در حشرات باعث بقای حشره در طبيعت و در نهايت ادامه . کوپکس مخلوطی از دو ايزومر سيس و ترانس پرمترين به نسبت 25 و 75 درصد می باشد . توسط دست حمل می شود سم پاشی صورت می گيرد ، ميزان 2 ليتر درهکتار توصيه می گردد .

  أعرف أكثر
 • سامانه جامع کشاورزی - دانلود آموزش فارسي استفاده ماشين آلات زراعي

  سمپاش پشتی موتوری لانسی - ظرفیت موتور 26 cc-ماکزیمم فشار 25 bar- liter- مصرف سوخت بیشتر از - 600 g/kw.hنسبت ترکیب روغن با بنزین 1/25- وزن 11.5 kg . در زمينه كشت ماشينی سيب زمينی پيشرفت‌هايی به دست آمده كه نياز به كارگر را

  أعرف أكثر
 • فهرست محصولات - آذین صنعت

  مایع واکس سنگ ، سرامیک ، پارکت لاکپشت در حجم 20 لیتر دستگاه دست خشک کن اتوماتیک 1000 وات با ابعاد کوچک و کاربرد فوق العاده .. مایع صابون ریز اتوماتیک مدل 100 دارای مخزن 1 لیتری و قابل نصب به دیوار می باشد دستگاه مبل شوی دریلی کامل با دریل AEG و سمپاش استیل 15 لیتری جهت شستشوی مبل و صندلی می

  أعرف أكثر
 • طوبی سلماس - نکات مهم و ظریف در مورد باغات سیب

  1) هر بیماری و آفتی شرایط و مكان ویژه ای برای زمستان گذرانی دارد با توجه به دیده می شود برخی مخزن بالای 1000 لیتری تهیه و اقدام به سمپاشی باغات میكنند در هنگام سمپاشی از خوردن و آشامیدن و كشیدن سیگار اجتناب نمایید و پس از سمپاشی دست و .. 1 تعداد کل پست ها 158 آخرین بازدید دوشنبه بیست و دوم تیر 1394 (05 25)

  أعرف أكثر
 • کشت پنبه - سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

  براي اين كار مي توان از سموم ترفلان به مقدار 5/2 - 2 ليتر در هكتار و يا سونالان به مقدار 3 بهتر است كه اين سمپاشي 1 الي 2 روز قبل از كشت انجام گردد. از كشت آبياري مزرعه ضرورت دارد، كود ازت را در سه مرحله شامل 25 قبل و يا در اوايل كشت و . مطلوب در حال افزايش است، بايد با دست جوانه انتهايي گياه به همراه برگ قبل آن را قطع نمود.

  أعرف أكثر
 • تهيه مخلوط بردو - فروشگاه سموم گیاهی کوهدشت طرقبه

  اين تركيب به صورت كريستال هاي 99-94 درصد بوده وحاوي 2/25 پودر معدني مس مي باشد. برای مثال برای تهیه یک صد لیتر بردو مقدار لازم آهک ( هیدروکسید کلسیم ) را با بردو که با مخلوط کردن محلول سولفات مس و دوغاب هيدراکسيد کلسيم به دست می 1ــ سمپاشی با ترکيب بوردو ( 100ــ 0.75 0.25 ) شامل 1 روغن قبل از باز شدن

  أعرف أكثر
 • توصیه های ترویجی جهت افزایش عملکرد مزارع کلزا مقاله و یاداشت

  14 سپتامبر 2014 در اراضی شالیزاری از 10 مهرماه لغایت 25 مهرماه و در روش کشت دستپاش، کشت توسط دست و پا و یا با استفاده از کودپاش سانتریفوژ و برای مبارزه با آن سموم فوزالون (5/2-2) و یا دیازینون(5/1-1 لیتر در هکتار ) پیشنهاد می گردد . به محض مشاهده آفت نسبت به سمپاشی لکه ای ب سومی همچون پریمور ( 1 لیتر در هکتار)

  أعرف أكثر
 • تأثیر روش های مختلف کاشت کلزا بر عملکرد دانه و - مهندسی زراعی

  خاک‌ورزی کلزا با روش مرسوم بوده و تیمارهای آزمایشی گندم شامل (1) گاوآهن برگردان‌دار 33 ساعت و 20 دقیقه، ، 18 ساعت، 2 ساعت و 30 دقیقه و 1 ساعت و 25 دقیقه به دست آمد. سمپاش میکرونر از نظر محلول مصرفی در هکتار ( 4/11 لیتر بر هکتار) و

  أعرف أكثر
 • انواع سمپاش ولانس سمپاش - نیاز روز

  لانس و پمپهای سمپاشی 45 و120 بار وسمپاش های با کیفیت بالا از ترکیه و چین در ظرفیت های مختلف سمپاش موتوری 25 لیتری چینی ، . تراکتور دست دوم جان دیر مدل 7700 مدل 1996 تازه های کشاورزی و دامداری » ماشین آلات کشاورزی (صفحه 1 از 61).

  أعرف أكثر
 • كشت و پرورش موز - Hormozgan Agriculture of Jahad Organization

  دو گونه موز وجود دارد كه عبارتند از 1- musa acuminata 2- musa balbisiana و بيشتر ارقام به هر يك از از ميوه ها موز يك انگشت مي گويند كه در دستجات 12 عددي روي دست خوشه .. هر گیاه موز رقم کاونديش پاکوتاه ، روزانه به طور ماکزیمم 25 لیتر آب مصرف می نماید و . سمپاشی با سموم سیستمیک مانند دیمیتوات ، متیل دیمتون ، تیومتون و

  أعرف أكثر
 • مکانیزاسیون - کشاورز

  23 ژانويه 2012 قدرت 25 اسب بخار تعداد سیلندر 3 همانطور که میدانید سمپاش ها انواع مختلفی دارند پشتی ، زنبه ای مدل های سوار شونده معمولا تا ۷۰۰ لیتر و مدل های کششی تا ۲۰۰۰ لیتر . مجازی انجام شده که بنده از دست اندرکاران آن کمال تشکر و قدردانی را دارم. .. وسرعت کار ان بسته به مدل از 1 تا 2 هکتار در ساعت متغیر است و

  أعرف أكثر